2012-02-21 Basketball Varsity Girls Cypress Ranch v Cypress Lakes - GulfCoastShots