2012-01-20 Basketball JV Girls Kinkaid v Village - GulfCoastShots