2011-01-28 Basketball Varsity Girls SJS @ Kinkaid - GulfCoastShots