2018-02-16 Trinity Valley vs Episcopal @ SPC - GulfCoastShots