2016-12-29 Boys Basketball vs Second Baptist - GulfCoastShots