2012-10-04 Football Varsity Yates v Scarborough @ Delmar - GulfCoastShots