2012-11-28 Basketball Varsity Cleveland v St. John's - GulfCoastShots