2012-11-24 Basketball Varsity HCYA v Channelview - GulfCoastShots