2011-09-22 Volleyball Varsity Girls Kinkaid @ Episcopal - GulfCoastShots