2011-09-07 Volleyball Varsity Girls Kinkaid @ Duchesne - GulfCoastShots