2012-01-14 Varsity Soccer Boys All Saints @ St. John's - GulfCoastShots