2012-02-11 Soccer Varsity Girls Episcopal @ St. John's - GulfCoastShots