2012-01-14 Soccer Varsity Girls All Saints @ St. John's - GulfCoastShots