2011-11-17 Field Hockey Varsity team photo - GulfCoastShots