2011-11-29 Soccer Girls St. John's Portraits - GulfCoastShots