2011-10-28 SJS v Kinkaid - HALFTIME - GulfCoastShots