2011-10-28 SJS v Kinkaid - 2nd HALF - GulfCoastShots