2011-09-14 Field Hockey JV Episcopal at St. John's - GulfCoastShots