2011-09-14 Field Hockey Varsity Episcopal @ St. John's - GulfCoastShots