2011-08-24 Field Hockey Varsity St. Agnes @ Duchesne - GulfCoastShots