2011-08-25 Field Hockey Varsity Girls Kinkaid @ St. John's - GulfCoastShots