2012-01-13 Basketball Varsity Girls All Saints @ Episcopal - GulfCoastShots