2012-02-14 Basketball Varsity Boys Northbrook @ Stratford - GulfCoastShots