2011-11-25 Basketball Varsity Bellaire v Woodrow Wilson @ Strake - GulfCoastShots