2011-11-25 Basketball Varsity Boys Kinkaid v Sam Houston - GulfCoastShots