2011-09-28 Baseball MLB STL @ Hou - GulfCoastShots