2012-04-27 Baseball Varsity Bishop Lynch @ St. Thomas - GulfCoastShots