2010-10-07 Volleyball Varsity Boys SJS @ EHS - GulfCoastShots