2010-09-11 Volleyball Varsity Boys Kinkaid v EHS Houston Cup - GulfCoastShots