2011-02-11 Soccer Varsity Girl Kinkaid v Greenhill @ SJS - GulfCoastShots