2011-02-11 Soccer Varsity Girls Ft. Worth Country Day vs John Cooper - GulfCoastShots