2011-02-11 Soccer Varsity Girls All Saints v Episcopal School of Dallas - GulfCoastShots