2011-01-28 Soccer JV Girls SJS @ Kinkaid - GulfCoastShots