2011-01-08 Soccer Varsity Girls St. Andrews @ Kinkaid - GulfCoastShots