2011-01-08 Soccer Varsity Boys St. Andrews @ Kinkaid - GulfCoastShots