2011-04-17 Rugby V Westlake v Strake - GulfCoastShots