2011-04-17 Rugby V Jesuit Dallas v STHS - GulfCoastShots