2011-04-17 Rugby D2 Allen v Stony Point - GulfCoastShots