2011-04-02 LaX Wdlds v LHS Gold semi - GulfCoastShots