2011-04-02 LaX SJS1 v MHS1 Gold semi - GulfCoastShots