2011-04-02 LaX SJS1 v Wdlds Gold Final - GulfCoastShots