2011-03-25 Lacrosse Varsity Girls St. Andrew's @ St. John's - GulfCoastShots