2011-03-25 Lacrosse Boys JV1 Strake @ St. John's - GulfCoastShots