2011-02-19 LaX Var St. John's v Austin - GulfCoastShots