2010-07-11 TPSCA 7-on-7 SPX v All Saints - GulfCoastShots