2010-07-11 TPSCA 7-on-7 HCHS vs Regents - GulfCoastShots