2010-07-11 TPSCA 7-on-7 EHS vs Katy PJ23 - GulfCoastShots