2010-10-16 Field Hockey JV1 St. Andrews @ St. John's - GulfCoastShots