2010-10-07 Field Hockey Varsity SJS @ EHS - GulfCoastShots