2011-04-25 Baseball Varsity West Houston Thunder @ St. John's School - GulfCoastShots